't Schutterke expositie

In Schuttersbosch, van oudsher een Philipswijk, worden de oude houten huisjes afgebroken op het moment dat de oorspronkelijke bewoner sterft of naar het bejaardentehuis verhuist. Met het vertrek van de oorspronkelijke huurders lijkt ook de sociale samenhang in Schuttersbosch te verdwijnen.

Inge Vlasman, schrijver en fotograaf, vroeg aan Woonbedrijf of zij één zo’n authentiek huisje mocht bewaren om de geschiedenis te laten herleven en om er de verhalen van het Schuttersbosch te vertellen. Met eigen geld en vele sponsors was het mogelijk om een oud huisje genaamd 't Schutterke te verbouwen tot tentoonstellingsruimte en ontmoetingsplek om zo de sociale samenhang in het Schuttersbosch weer een flinke impuls te geven. 

 

Ter voorbereiding voor de Dutch Design Week 2016 in Eindhoven heb ik in opdracht van ’t Schutterke het gehele verhaal gevisualiseerd in een infographic en heb ik nieuwe panelen vormgegeven ter uitbreiding van de huidige expositie voor in ’t Schutterke.

In Schuttersbosch, traditionally a Philips district, the old wooden cottages are broken down at the time the original occupant dies or moves to a retirement home. With the departure of the original tenants the social cohesion in Schuttersbosch is also disappearing. Inge Vlasman, writer and photographer, asked one authentic Cottage to Woonbedrijf to preserve and tell the stories of the Schuttersbosch. With her own money and the many sponsors they're able to create an exhibition space and meeting place to boost the social cohesion in the Schuttersbosch. 

 

In preparation for the 2016 Dutch Design Week in Eindhoven I was commissioned by

t Schutterke to visualized the whole story in an infographic and I designed new panels to extend the current exhibition of 't Schutterke.