Lang leve Lasningerland

Gemeente Lansingerland is acht jaar geleden ontstaan uit een fusie van drie kernen en twee buurtschappen. De vraag wat nu opkomt is wat de identiteit van Lansingerland als geheel is. Onder leiding van Stadsantropoloog Ester Heiman van De Staalmeesters werkte ik als visueel ontwerper mee om het gezamenlijk verhaal van Lansingerland te onderzoeken.


Wij presenteerde de onderzoeksresultaten in een boek en daaruit is ook een spel voortgekomen dat de gemeente kan gebruiken als toetsingskader voor hun beleid. Ambtenaren en bewoners kunnen het lang leve Lansingerland spel spelen zodat ze altijd rekening houden met de bestaande en gewenste identiteit van Lansingerland.

 

The Municipality of Lansingerland merged eight years ago from three village cores. The question which now arises is what the identity of Lansingerland is? I worked as a Visual Designer together with City anthropologist Ester Heiman of The Staalmeesters to research the common story of Lansingerland.

 

We presented the research results in a booklet and as an addition of the research we also designed a custom made game that the municipality can use as a testing framework for their policies. Officials and residents can play the "Lang Leve Lansingerland" game to consider the existing and desired identity of Lansingerland during their policy discussions.

1/7