Grey Power 

De maatschappij vergrijst en dit ziet men vaak als een negatieve ontwikkeling. We zijn vaak geneigd om de senioren in de samenleving te genraliseren. Om dit gestigmatiseerde beeld te doorbreken en de sociale barrieres tussen de generaties te verkleinen ontwikkelde Yoni Lefevre een manier om een dialoog te starten tussen jong en oud. In Grey Power gebruik zij kindertekeningen om een genuanceerder beeld van de senioren in de maatschappij te visualiseren. Dit positieve en gekleurde beeld word nog extra benadrukt door het realiseren van kostuums gebaseerd op de kindertekeingen. Deze worden vervolgens gefotografeerd met echte senioren waardoor de generaties letterlijk in elkaars wereld stappen.

 

Met Grey Power hoopt Yoni een brug te slaan tussen jong en oud door diverse mensen met elkaar te verbinden tijdens het proces en ze een positieve ervaring meegeven over het ouder worden.

We are living in a rapidly ageing society and this is often seen as a negative development. We often tend to generalize the seniors in our society. But to break this stigmatized image and reduce the social barriers between different generations Yoni Lefevre developed a way to start a dialogue between young and old. Grey Power uses children drawings to visualize a nuanced image of the elderly in society. This positive and colored image become even more stronger by creating costumes based on the childrens drawings. These are then photographed with real seniors so the generations literaly step into each others world.

 

With Grey Power Yoni hopes to create a bridge between young and old by connecting different people during the creating process and give them a positive experience about aging.

1/8