Barang Aloes | Kostbare Lading

In 1957 is mijn vader en zijn familie geëmigreerd van Indonesië naar Nederland . Als derde generatie Indo vroeg ik mij af: "Wat zal er overblijven van de Indo identiteit en het culturele erfgoed , zodra de herinneringen zijn verdwenen? ". Daarom ben ik mijn familiegeschiedenis gaan onderzoeken door middel van voorwerpen en hun persoonlijke verhalen vast te leggen in een film .

 

Het project heb ik samen met mijn nicht Juno Lefevre verder ontwikkeld in een productlijn genaamd Ketiga Darah waarin we het Indonesische erfgoed willen overbrengen naar andere generaties.

In 1957 my father and his family emigrated from Indonesia to the Netherlands. As a third generation Indo I asked myself: “What will be remain from the Indo identity and the cultural heritage once the memories are gone?”. That was my motivation to researched my family history through objects and captured their personal stories in a movie. 

 

My cousin Juno Lefevre and me developed the project in a productline named Ketiga Darah in which we hope to carry on the Indonesian heritage to other generations.